Skip to main content

Veerstraat 38, 2377 AP Oude Wetering, Tel: 0172-521921, notarissen@kroesenpartners.nl

Huis & hypotheek

U heeft een nieuwe woning gekocht, gefeliciteerd!

Voordat u kunt beginnen met het klussen en inrichten, moet u eerst nog officieel eigenaar worden van de woning. Dit gebeurt door de ondertekening van de leveringsakte en hypotheekakte (indien nodig). Wij begeleiden u hierbij, van de aankoop tot ontvangst van de huissleutel.

Voorlopig koopcontract

Een voorlopig koopcontract wordt door de makelaar opgesteld. Na het accepteren van het bod, maakt de makelaar het koopcontract op met daarin de afspraken over onder andere de koopprijs, ontbindende voorwaarden en de opleverdatum. Als het koopcontract door de koper en de verkoper is getekend, ontvangen wij deze van de makelaar om het dossier op te starten.

Indien er geen makelaar betrokken is bij de overdracht, kunt u ook zelf een koopcontract opstellen of ons hiertoe de opdracht geven. Wel zal er in beide gevallen een taxatierapport nodig zijn.

Na de ondertekening van het voorlopig koopcontract heeft u als koper 3 dagen bedenktijd, waarin u zonder reden nog kunt afzien van de koop. Na deze 3 dagen kan het koopcontract enkel nog ontbonden worden op grond van een ontbindende voorwaarde.

Akte van levering

Om u eigenaar te maken van de woning, stellen we een akte van levering op. In deze akte worden de afspraken uit de koopakte en eventuele aanvullingen opgenomen. Op de datum zoals genoemd in het koopcontract, ondertekenen u en de verkoper de leveringsakte bij ons op kantoor. U heeft er voor gezorgd dat de koopprijs betaald is en u ontvangt bij de ondertekening de sleutels van uw woning. Na de ondertekening schrijven wij de akte bij het Kadaster in. De woning is nu officieel van u.

Hypotheekakte

Indien u een hypotheek nodig heeft voor de financiering van uw nieuwe woning, stellen wij ook de hypotheekakte voor u op. Van uw hypotheekverstrekker ontvangen wij informatie voor de inhoud hiervan. Hierin wordt onder andere opgenomen de hoogte van uw lening, de hypotheekrente en de aflossingsmethode. Aangezien u de hypotheek nodig heeft voor de aankoop van de woning, wordt de hypotheekakte gelijk na de leveringsakte ondertekend. Na de inschrijving hiervan in het Kadaster is de overdracht juridisch rond.

Akte van verdeling

Voor het verdelen van gemeenschappelijk onroerend goed is een notariƫle akte van verdeling verplicht. Gaat u uit elkaar en wil een van u het huis houden, dan beschrijven we wie de woning toebedeeld krijgt. Indien nodig, vestigen we een nieuwe hypotheek. Wilt u beiden van het huis af? Of zijn de hypotheeklasten alleen niet te dragen? Dan moet u de woning te koop zetten.